top of page

Bryllupsmessen du har savnet

Fordi vi gir deg den bryllupsmessen du har savnet i Norge, vi gir deg så mye mer enn en tradisjonell bryllupsmesse. Vi gir deg en dynamisk og godt programmert messe. Vi jobber aktivt for å ha en god program-mix av utstillere.

What's in it for me?

I alt vi foretar oss i planlegging og utvikling av Prosjekt Bryllup EXPO ligger denne setningen fremst. Alle som tar del, bidrar og besøker vår EXPO skal kunne stille seg dette spørsmålet og vite at det er ivaretatt av oss i forkant.

Hva kan du forvente?

Du kan forvente å styrke ditt nettverk i bryllupsnorge og skandinavia. Vi arbeider og fremmer samarbeid mellom våre utstillere, sammen kan vi styrke hverandre og øke både rekkevidde og oppdrag.

Oslo - Bryllupsmesse søndag 22 oktober 2023 på DOGA 

Den gamle maskinhallen fra 1898 med sin prisbelønnede arkitektur er en opplevelse i seg selv!

Bergen - Bryllupsmesse  søndag 29 oktober 2023 på GRIEGHALLEN