top of page

Hvorfor Prosjekt Bryllup EXPO?

Fordi vi gir deg den bryllupsmessen du har savnet i Norge. Vi gir deg så mye mer enn en tradisjonell bryllypsmessen. Ved å være en del av Prosjekt Bryllup EXPO blir du en del av et ekslusivt skandinavisk nettverk av leverandører. Vi gir deg en dynamisk og godt programert messe. Vi jobber aktivt for å få en god programmix av ustillere. Prosjekt Bryllup EXPO skal være et velfungerende nettverk av de beste bryllupsleverandørene Skandinavia har å by på. Din bryllupsmesse 2023 i Norge.

 

Vi har siden 2012 fulgt med på bryllupsmesser i Norge og utenfor våre landegrenser. Vi har også arrangert flere messer selv og vet hvor skoen trykker. Vi mener den trykker på estetikk, inspirasjon, kvalitet, organisering og følelser. Dette er viktige ord i bryllupsplanlegging og viktig at disse kommer tydelig frem i både planlegging og gjennomføring av Prosjekt Bryllup EXPO. 

Prosjekt Bryllup Expo arrangeres i samarbeid med Ditt Bryllup - Norges størte og viktige magasin og bryllupsplattform. Å ha dem med på laget betyr mye for oss og det vi kan tilby deg som utstiller. De er med på utstillerpakkene og gir oss mulighet til å tilby deg som utstiller fantatsik gode pakker. De er en stor og viktig merkevare i bryllupsnorge som vil styrke deg som utstiller å være en del av. Og de bidrar slik at vi får markedsført dere og messen på en måte som hjelper oss å treffe riktig målgruppe.

BRYLLUPSEXPO_232.jpg

Whats in it for me?

I alt vi foretar oss i planlegging og utvikling av Prosjekt Bryllup EXPO ligger denne setningen fremst. Alle som tar del, bidrar og besøker vår EXPO skal kunne stille seg dette spørsmålet og vite at det er ivaretatt av oss i forkant. Som utstiller må du ut med en investering for å være med. Og for mange kan det være store summer man skal, bør og vil ut med. Men tenk, dette er en veldig tydelig investering ut mot din ønskede målgruppe. Det er et utstillingsvindu og gir deg muligheten av å være med i et eksklusivt skandinavisk samfunn av bryllupsleverandører.

 

Er du fotograf og selger 10 bryllup på messen får du fort tilbake de pengene du investerte ved å være med på messen. Og ved at vi er nøye på hvem som deltar på messen sørger for at alle utstillere løfter hverandre opp og lager en estetisk flott ramme med inspirerende innhold. Slik at vi når de riktige gjestene til messen som igjen kan legge igjen penger på din stand.

BRYLLUPSEXPO_fav_8.jpg

Hva kan du forvente?

Du kan forvente å styrke ditt nettverk i bryllupsnorge og skandinavia. Vi arbeider og fremmer samarbeid mellom våre utstillere, sammen kan vi styrke hverandre og øke både rekkevidde og oppdrag. Du kan forvente god oppfølging og  informasjon i tiden frem mot messen. Du er viktig for oss og vi vil til enhver tid sørge for å ha god informasjonsflyt om fremdrift samt en god dialog med deg når du har behov for det.

 

Du kan forvente å bli markedsført via Ditt Bryllup, avhengig av hvilken pakke du velger. Og du kan forvente godt materiale i form av bilder og video etter messen. dette er godt content du kan bruke i dine sosiale medier i etterkant av messen. Du kan forvente å være del av den første i rekken av vår EXPO. Og du kan forvente å bli overrasket - og da mener vi selvfølgelig i positiv forstand.

Frister det å være med?

bottom of page