top of page

Human-Etisk Forbund Bergen

Seremoni

+47 488 98 300

Hvorfor velge oss?
I et humanistisk bryllup står dere som par fritt til å skape deres egen drømmevielse! Vi har vigselsrett i hele landet.

Dere møter seremonilederen for å planlegge seremonien og for å ha gode samtaler som gir innspill til talen som holdes for dere.

Seremoniene våre bygger på tre grunnleggende humanistiske verdier – kjærlighet, likeverd og gjensidig respekt.

bottom of page